L.R. De Woudruiters

LIDMAATSCHAP & CONTRIBUTIE

Onze vereniging kent vijf soorten leden, te weten:

- Rijdende leden (1 keer per week les)

- Startpas leden (deze nemen niet deel aan de lessen)
Deze leden worden bij de KNHS aangemeld en ontvangen tevens het blad Paard&Sport.
Ook kunnen zij een startpas aanvragen.

- Steunende KNHS-leden
Deze leden worden net als voorgaande leden bij de KNHS aangemeld en ontvangen tevens het blad Paard&Sport.

- Steunende leden
Deze leden worden niet bij de KNHS aangemeld. Ze horen bij alle activiteiten die door de Woudruiters worden georganiseerd.

- Ereleden
Deze leden hebben in de loop der jaren zoveel voor onze rijvereniging gendaan dat ze een ereplaats hebben verdiend.

Tarieven 2020
Onze telt vereniging 85 leden.
Er geldt voor alle leden een jaarlijkse basiscontributie; dit is voor iedereen een vast bedrag van € 25,- p/jaar (vanaf november van het lopende kalenderjaar € 12,50). Daarnaast is de contributie als volgt opgebouwd:

Naast het basistarief gelden de volgende tarieven:
Rijdende leden dressuur (1x per week les) € 90,- per kwartaal

Startpas leden € 25,- per jaar
Steunende leden € 5,- per jaar
Ereleden € 0,- per jaar

Leden die ook lid zijn van de KNHS worden voor deze kosten
apart gefactureerd.

Aanmelding als rijdend lid kan in de meeste gevallen per direct,
afhankelijk van de lesbezetting op dat moment. De contributie
wordt over het aanvangsjaar naar evenredigheid vastgesteld.
Aanmelding dient bij één van de bestuursleden te geschieden.
Startpas leden en steunende leden hebben geen consequenties
voor de lessen en zijn daardoor altijd welkom.