L.R. De Woudruiters

BESTUUR

Het bestuur van onze vereniging bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:
Dhr. Koopsen
voorzitter@dewoudruiters.nl

Vice Voorzitter:
Dhr. Gasseling
vicevoorzitter@dewoudruiters.nl

Secretaris:
Mevr. Jansen
secretaris@dewoudruiters.nl

Penningmeester & Contactpersoon KNHS:
Mevr. Engeland
penningmeester@dewoudruiters.nl

Wedstrijdsecretariaat:
Mevr. Aaldering
lrdewoudruiters@hotmail.com